Containers / Lixeiras / Baldes

• Container 240 litros;
• Lixeira telada;
• Lixeira 15 litros pedal;
• Lixeira 60 litros com tampa;
• Balde 14 litros reforçado.